Vergi İnceleme Raporu

Yazdır

Vergi inceleme raporuVergi İnceleme RaporuVergi inceleme raporları düzenlendikten sonra vergi mükellefine vergi ceza ihbarnameleriyle tevliğ edilmesi gerekmektedir. Dava hakkının kullanılması için gerekli olan vergi inceleme raporu veya raporlarının ihbarnameye eklenmemesinin esasa etkili bir eksiklik olduğu ve tarhiyatın dayanağı olan vergi inceleme raporu tebliğ edilmeksizin, vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliğinin, Anayasa’nın 36. maddesiyle güvence altına alınan hak arama özgürlüğüyle bağdaşmayacağı danıştayın yerleşik kararlarındandır.


 

Son Güncelleme ( Pazar, 28 Kasım 2010 21:46 )