Alan & Türkoğlu Hukuk Bürosu

Bilgi Bankamız'dan...

İhbar Süreleriİhbar Süreleri
İşe İade Davası Sonuçlarıİşe İade Davası Sonuçları
Kıdem TazminatıKıdem Tazminatı
İşe İade Davasıİşe İade Davası
İş Sözleşmesinin Feshiİş Sözleşmesinin Feshi
İhbar Tazminatıİhbar Tazminatı
Vergi DenetimiVergi Denetimi
Boşanma DavasıBoşanma Davası
Yıllık İzinYıllık İzin
Vergi İnceleme RaporuVergi İnceleme Raporu
Süt İzniSüt İzni
Anlaşmalı Boşanma DavalarıAnlaşmalı Boşanma Davaları
Doğum İzniDoğum İzni

Vergi İnceleme Raporu

e-PostaYazdırPDF

Vergi inceleme raporuVergi İnceleme RaporuVergi inceleme raporları düzenlendikten sonra vergi mükellefine vergi ceza ihbarnameleriyle tevliğ edilmesi gerekmektedir. Dava hakkının kullanılması için gerekli olan vergi inceleme raporu veya raporlarının ihbarnameye eklenmemesinin esasa etkili bir eksiklik olduğu ve tarhiyatın dayanağı olan vergi inceleme raporu tebliğ edilmeksizin, vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliğinin, Anayasa’nın 36. maddesiyle güvence altına alınan hak arama özgürlüğüyle bağdaşmayacağı danıştayın yerleşik kararlarındandır.


 

Son Güncelleme ( Pazar, 28 Kasım 2010 21:46 )