Alan & Türkoğlu Hukuk Bürosu

Bilgi Bankamız'dan...

İhbar Süreleriİhbar Süreleri
İşe İade Davası Sonuçlarıİşe İade Davası Sonuçları
Kıdem TazminatıKıdem Tazminatı
İşe İade Davasıİşe İade Davası
İş Sözleşmesinin Feshiİş Sözleşmesinin Feshi
İhbar Tazminatıİhbar Tazminatı
Vergi DenetimiVergi Denetimi
Boşanma DavasıBoşanma Davası
Yıllık İzinYıllık İzin
Vergi İnceleme RaporuVergi İnceleme Raporu
Süt İzniSüt İzni
Anlaşmalı Boşanma DavalarıAnlaşmalı Boşanma Davaları
Doğum İzniDoğum İzni

Doğum İzni

e-PostaYazdırPDF

Doğum İzniKadınların Doğum İzni Ne Kadardır?

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.

Çoğul Gebelik Halinde Doğum İzni Kaç Gündür(Haftadır)?

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.

Tekil ve Çoğul gebelik hallerinde yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamile Kadın İşyerinde En fazla Ne Kadar Süre Çalışabilir?

Hamile Kadın Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Hamile Kanının Peryodik Muayenesine Ücretsiz İzin Verilir mi?
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.


Hamile Kadın Daha Hafif İşte Çalıştırılabilinir mi?

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

Doğumdan Sonra Ücretsiz İzin Verilir Mi?

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Son Güncelleme ( Pazar, 28 Kasım 2010 19:03 )