Alan & Türkoğlu Hukuk Bürosu

Bilgi Bankamız'dan...

İhbar Süreleriİhbar Süreleri
İşe İade Davası Sonuçlarıİşe İade Davası Sonuçları
Kıdem TazminatıKıdem Tazminatı
İşe İade Davasıİşe İade Davası
İş Sözleşmesinin Feshiİş Sözleşmesinin Feshi
İhbar Tazminatıİhbar Tazminatı
Vergi DenetimiVergi Denetimi
Boşanma DavasıBoşanma Davası
Yıllık İzinYıllık İzin
Vergi İnceleme RaporuVergi İnceleme Raporu
Süt İzniSüt İzni
Anlaşmalı Boşanma DavalarıAnlaşmalı Boşanma Davaları
Doğum İzniDoğum İzni

anlaşmalı boşanma bir yıllık süre koşuluİlgili Kavramlar:
Anlaşmalı boşanmada, bir yıllık süre koşulu
MK m 166 hükmü

Karar:
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmü getirilmiştir.

Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 7/8/2003 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır.

Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanunun 166/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken Medeni Kanunun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 7/11/2007

İş hukuku avukat iş hukuku avukat iş hukuku avukatı iş hukuku avukatı iş hukuku avukatı iş hukuku avukatı iş hukuku avukatı kıdem iş kazası avukatı is hukuku is avukat ise iade ise iade ise iade ise iade işe iade işe iade işe iade avukatı iş hukuku İstanbul İstanbul işe iade kıdem ihbar ihbar kıdem avukat anlaşmalı bışanma boşanma avukat avukatı anlaşmalı boşanma davası avukat a boşanma avukatu vergi iş hukuku avukat is

İşe iade avukat İşe iade avukat İşe iade avukat İşe iade avukat İşe iade avukat İşe iade avukat İşe iade avukat İşe iade avukat İşe iade avukat İşe iade avukat İşe iade avukat İstanbul iş hukuku iş hukuku iade kıdem kıdem kıdem avukatı avukat işe iade avukat iş kazası boşanma anlaşmalı boşanma avukatı işe iade boşanma anlaşmalı vergi kamulaştırma avukatı İstanbul avukat miras ise iade ise iade avukatı bosanma avukat anlaşmalı boşanma